夏语让我们在连绵雨林的危机中领悟道理 贵言让大家在中华文化的浩瀚中挖掘真言 HAR QUI Anak Malaysia Keturunan Tionghua Yang Ketiga Tersedar Kesetiaan Kepada Tanah Bumi Kita Dan Selalu Mencari Intisari-Intisari Nilai Kebudayaan Tionghua Tradisi Dan Terkini Yang Cemerlang Dan Terbilang Kepada Negara Kita Yang Menonjol Di Asean Tenggara.

Thursday, February 01, 2007

Penyampaian cadangan kpd Anwar Ibrahim

Bergambar Dengan Anwar Ibrahim Dan Mangsa Bencana

Monday, January 22, 2007

BARISAN DEMOKRASI BERSATU ( BDB )

Barisan Demokrasi Bersatu (BDB)

Kita Sekeluarga Bersama Setia Membela Keadilan Anak Bumi Keseluruhan Rakyat Pada Tahun 2028 Bersatu Integerasi Demi Bangsa Dan Negara.

Malaysia adalah sebuah Negara yang tipical dan sudah menjadi imbuhan global sedunia masa kini. Melayu dan Eropah bertambah Asia menjadi Malaysia sesuatu perkataan gabungan yang begitu cantik, canggih dan bermakna di seluruh dunia ini sejak 500 tahun yang lalu. Sejarah manusia di tanah ini mencipta suatu sejarah yang berpanjangan selama 10,000 tahun dan berhubung rapat antara bangsa-bangsa berjumlah 2 billion dari benua dunia yang besar iaitu China dan India. Inilah suatu keturunan dan integrasi kebudayaan kuno yang begitu berharga sebagai harta benda dan artikal yang tidak bernilai dan di anugerahkan oleh tuhan.

Kita bertempat di pesta dunia yang bermulti budaya dan multi komunikasi sejak masa emas itu yang semasa kemerosotan feudalisma dan kebangkitan kapitaslima yang berproduktif dan agresif di seluruh dunia. Teristimewanya di Eropah untuk keperluan sumber manusia supaya pembangunan ekonomi bumi ini, kapitalisma telah mendorong kecenderungan peraliran manusia dari benua-benua sekitar terutama China dan India, telah mencipta suatu percantuman yang aktif dan berhidup di bumi ini pada khasnya, untuk kepentingan dan pembangunan Eropah pada amnya. Walau bagaimanapun penciptaan ini sudah menjadikan suatu imbuhan yang istimewa dan unik dalam globalisasi untuk kita.

Kebanyakan Melayu yang sudah berinteraksi dan berintegrasi dalam sekitar benua nusantara sejak beberapa abad yang kuno dahulu. Ia berpengalaman dengan beraneka kebudayaan Asian Tenggara yang begitu ramah-tamah, bertolenrasi dan berazam dengan gabungan unsur-unsur kepercayaan kuno dan kemudiannya kepercayaan Islam yang begitu kukuh. Keduniaan kapitalisma dan ide-ide serta sistem politik dan pemerintahan daripada kebaratan berikutnya banyak dan dalamnya mempengaruhi bumi ini, ia menjadikan sistem demokratik dewan undangan dan parlimen dalam pemerintahan yang telah terbina dalam tanah ini untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara kita.

Perlembagaan dan undang-undang demokrasi yang bersistem, dewan undangan dan parlimen itu adalah kesedaran pemerintahan negara pada keseluruhannya. Kapitalisma berdemokrasi menghadapi pembangunan dan kesedaran kebangsaan berkaitan rapat kini dengan sosialisma di Asia. Kita mengalami pemikiran peraliran revolusi dan reformasi antara kebangsaan berdemokrasi, kapitalisma atau sosialisma. Revolusi secara kekerasan fizikal dan luar undangan telah menjadikan idealisma yang banyak mencabar sistem undangan dewan berdemokrasi pada tahun keenam puluhan. Justeru itulah pada yang masa begitu kritikal, kemiskinan dan reformasi masyarakat telah menjadikan suatu ide dan slogan untuk kebumiputeraan, pemerintahan dan prinsip pelaksanaan polisi ekonomi dan politik di negara ini, dan dengan itulah mendalamkan lagi perbezaan dan perpisahan antara perkauman.

Dasar ekonomi baru, 70an dilaksanakan dengan teori-teori tersebut supaya dapat membasmikan kemiskinan dan reformasi lapisan masyarakat dengan melalui membuat kek ekonomi yang lebih besar. Tetapi pemikiran bumiputra itu telah diselewengkan dan digunakan supaya mengukuhkan pentadbiran utama UMNO di dalam pemerintahan negara, dan ia telah pun menjadikan suatu alat untuk menjalinkan perhubungan kepentingan bersama secara sah atau haram antara suku kaum ataupun kawan UMNO. Mereka telah memonopolikan sumber-sumber politik dan ekonomi yang utama dan kebanyakkannya dengan menggunakan faedah kemudahan kerajaan. Dengan demikianlah terjadinya sistem ekonomi yang berdemokrasi sudah diselewengkan untuk kepentingan bumiputra yang bersama dengan UMNO sahaja yang diutamakan dan ini telah mengakibatkan sistem ekonomi kita tiada lagi keadilan dan kesetiaan, sebaliknya terdapat banyak tipu muslihat secara peti gelap atau di bawah meja berlaku, dan perkara ini banyak merosakkan produktiviti dan sistem pentadbiran negara kita.

Moral dan semangat yang suci dan berpakaran untuk pengurusan negara kita telah runtuh dan banyak kelakuan rasuah telah masuk ke dalam sistem pentadbiran negara kita dan mengakibatkan daya persaingan negara kita berturut-turut merosot dalam kalangan Asia Tenggara khasnya, sedunia pada amnya.

Institusi Demokrasi Politik kita dan nilai pembahagiaan Parti Perkauman yang mengutamakan pemikiran politik dan pembahagian kuasa mengikut ukuran perkauman telah menjadikan UMNO yang besar dan parti satu-satunya sepanjang setengah abad ini. Barisan Nasional memonopolikan kuasa Dewan Parlimen dan Undangan Negeri sepanjang masa ini mengakibatkan kelemahan dan kekurangan pembatasan kuasa dalam barisan. Lagi-lagipun dengan dasar-dasar dan isu-isu perkauman selalu dipermainkan maka parti pembangkang berpecah belah kerana tidak dapat membawa hasil pembatasan kuasa yang berefektif, sebaliknya kekurangan pengawasan politik telah mengakibatkan penyelewengan pelaksanaan polisi-polisi yang tidak adil dan memboros. Kebanyakkan perlaksanaan ekonomi telah dikendalikan untuk kepentingan golongan-golongan tertentu yang berkaitan rapat dengan politik. tanpa pertimbangan seriusnya kepentingan rakyat dan negara. Kekuasaan itu telah menjadikan suatu barang yang bernilai untuk jual-beli dalam pelbagai kalangan pentakbiran kerajaan, sehingga pembangunan negara amat serius diselewengkan. Maka kemerosotan ekonomi dan keturunan produktiviti itu telah mengakibatkan kekuatan dan imej negara kita di dunia banyak dilukai. Kejatuhan nama senarai dalam berbagai kalangan terutama di statistic ekonomi dan pendidikan mengemukakan begitu seriusnya kelemahan negara kita setakat ini.

Krisis finansi internasional 97 telah menunjukkan bahawa negara kita sedang mengalami kemerosotan ekomoni yang begitu serius sekali sehingga sepuluh tahun kemudian ini kita masih berhenti di tahap yang tidak bergerak. Pendapat-pendapat dan statistic di bawah boleh memandu kita melihat dengan lebih jelas : -

1) Kadar penukaran mata wang AS daripada 2.5 turun ke nilai 3.5 Ringgit masa kini, jumlah untuk simpanan wang asing masih tinggal angka 30 billion AS Dolar, tiada kemajuan.
2) Indeks pasaran saham terkenal antara lebih kurang 1100 , sudah 10 tahun kadar itu tidak dapat melampaui kadar 1200 yang dicipta sebelum tahun 1997.
3) Pendapatan purata untuk tahunan kita ialah 4,000 AS Dolar, sudah 10 tahun tidak banyak penambahan. Rakyat Singapura mendapati 18,000 AS Dolar melebihi empat ganda angkanya daripada kita.
4) Bilangan pelaburan Asing tiada peningkatan lagi dalam 10 tahun ini, dan kita sudah dilepaskan oleh negara-negara Asean yang lain. Perkembangan perindustrian belum mendapat strategi dan arahan yang baru.
5) Polisi sumber manusia perlu bersesuaian dan memanfaatkan pembangunan Enterprise Local yang kecil dan tengah, tidak sesuai bergantung kepada buruh asing semata-mata dan pembangunan perumahan atau mega projek sahaja.
6) Pengaliran kapital dalam pasaran sungguh lambat dan polisi finansi terlalu bergantung kepada harta tetap seperti bangunan dan perindustrian mobil, masyarakat kita kekurangan innovatif, kreativiti dan semangat pembukaan dan penerokaan.
7) Perusahaan asas pertanian amat penting sebagai landasan utama pembangunan negeri kita. Tumbuhan dari alam sekitar bumi kita adalah persaingan utama dan keristimewaannya dalam pasaran dunia. Perusahaan dan modenisasi pertanian serta pengajian semula alam-alam tanah bumi kita merupakan suatu tapak bermula pada masa akan datang.
8) Polisi imigrasi tidak boleh terlalu bergantung kepada buruh asing dan kaum tua sahaja.
Satu abad yang dahulu, kaum India dan China yang berlapisan buruh datang ke tanah ini menjadi peneroka dan membangunkan negara ini. Kini taraf pendidikan sudah meninggi dan lapisan pendidikkan tinggi atau berteknikal sudah meningkat dan bersama-sama mendorong pembangunan perusahaan kita. Keperluan teknikal mahupun di kalangan perindustrian atau pertanian amat berharga sehingga kita hendak berfikir peralihan teknikal atau imigrasi teknikal dan professional dalam perbagai bidang, Semuanya mendorong dan meningkatkan produktiviti negara kita serta mengembangkan pasaran dalaman dan menguntungkan wang-wang asing dari seluruh dunia.

9) Perhubungan antara Malaysia dan Singapura telah memasuki pemikiran era yang baru, lepaskan penanggungan politik yang lama dan menghadapi cabaran Global bersama. Konsep “Duo State One System” dikemukakan untuk meninjau dan mengaji semula kesedaran dan stategi perkembangan kawasan selatan yang baru. Bagikan kuasa yang berdiri kepada kerajaan Johor supaya mengemukakan konsep berkongsi dan berkembang bersama dengan Singapura tanpa pagaran terbatas.

10) Menerima konsep pendidikan yang bermultibudaya, setia dan adil, fikiran membuka dan maju bersama menghadapi nilai-nilai baru dan bertaraf tinggi di dunia era informasi ini. Bahasa perbagai bangsa dan ibunda mendapat perkembangan secara sistemis dan bantuan daripada Pelan Malaysia, Pusat Pendidikan kawasan yang bermulti budaya harus diperkembangkan supaya menarik pelajar-pelajar tinggi berpelajaran di negara kita dari seluruh dunia. Pusat multibudaya terutamanya pusat budaya Islam- Kongfusion yang bercemerlang harus digalakkan supaya memanfaatkan negara yang berglobalisasi.

Sepuluh intisari pandangan tersebut adalah cabaran bersama kita yang akan dihadapi dan cadangan-cadangan akan dikemukakan berikutnya supaya boleh berusaha mengubah kesempatan peralihan ke arahan reformasi dan pembaharuan kesedaran rakyat keseluruhan :-

(1) Bersatu dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR), Parti Islam (PAS) dan Parti Gerakan Demokrasi (DAP) supaya menjadi suatu barisan yang kuat dan berstrategi bersama di Johor.
(2) Setiap negeri melaksanakan strategi berlainan yang boleh bersesuaian dengan keperluan dan kemasyarakatan tempatan yang berbeza, kita harus menjalankan konsep politik yang baru mendorongkan konsep “ Satu Negeri Satu Strategi “
(3) Mencatatkan suatu undangan atau garisan pengikut supaya menentukan taraf pemilihan calon dalam Dun dan Parlimen dan mengelakkan perlantikan yang salah dan tidak berefektif.
(4) Mendorong pemilihan kerajaan tempatan supaya mengelakkan adanya rasuah dan salahguna kuasa-kuasa berlaku, menanamkan semangat demokrasi yang semakin mendalam dan membangkitkan kesedaran rakyat-rakyat tempatan.
(5) Menubuhkan pusat informasi dan perjalinan pendapat supaya menyatukan sistem pemikiran menghadapi cabaran Barisan Nasional.
(6) Merancangkan seminar atau dialok setiap bulan, bertukar-tukar buah fikiran dengan rakyat umum dan melalui ini dapat mendidik dan memupuk pemuda-pemuda dalam pemimpinan politik.
(7) Menciptakan Video Multimedia dengan isi-isi sejarah, penyampaian informasi-informasi yang realiti dan betul, mendidik rakyat umum dengan kesedaran keadaan negara kita dan menunjukkan visi baru untuk masa hadapan bersama.
(8) Menciptakan kesempatan dan saluran berhubung dengan pemimpin persatuan-persatuan masyarakat Cina supaya menyampaikan ideologi-ideologi Barisan Demokrasi Bersatu mendapat konsisnes yang padu.
(9) Merapatkan intelektual yang agresif dengan ahli-ahli kempen masyarakat supaya menggalakkan reformasi social dan pembaharuan negara, bergabung dengan lapisan masyarakat tengah dan professional untuk mendorongkan visi-visi Malaysia yang baru.
(10) Menubuhkan organisasi baru di Johor dengan bernama berikut :-BARISAN DEMOKRASI BERSATU
(11) Target Barisan :-KITA SEKELUARGA BERSAMA SETIA MEMBELA KEADILAN @ ANAK BUMI KESELURUHAN RAKYAT PADA TAHUN 2028 @ BERSATU INTEGERASI DEMI BANGSA DAN NEGARA
(12) Logo Barisan :-Lampiran
(13) Meminta ahli-ahli pemimpin persatuan masyarakat Cina yang berpendirian merdeka itu menubuhkan komuniti :-
“Majlis Demokrasi Bersatu” menguruskan suatu pentadbiran pertama untuk melancarkan dan melaksanakan program tersebut, mengumpulkan
pasukan sukarelawan untuk membantu segala tindakan.
(14) Membina “Yayasan Demokrasi“ mengutip dan mengumpul yayasan sebagai sokongan kewangan sepanjang masa untuk organisasi.



Pencadang : YAP HAR QUI

Latar Belakang :
1. Tamatan Jabatan Pengajian Melayu Foon Yew JB.
2. Pelajaran Pengajian Sosial Studi National Taiwan University.
3. Pengaji Tinggi di Southeast Asia Research of Chinese Culture Univesity.
4. Ketua Pemuda yang pertama Persatuan Tionghua JB
5. Pengerusi Komuniti Pengurusan Informasi Persatuan Tionghua JB
6. Ahli Majlis Pentadbiran Agung Persatuan Tionghua JB selama lima belas tahun.
7. Pengarang Sin Chew Zit Poh dan Nanyang Siang Pau.
8. Pengkritik Social dan Penganalisa Teori Masyarakat.

Tarikh : 1.11.2006






Wednesday, December 20, 2006

LOGO BDB

Sunday, December 17, 2006

民主团结阵线 (民团)
BARISAN DEMOKRASI BERSATU ( BDB)

目标:我们都是一家人,2028年全民皆土著


马耒西亚是全球化的地球地标, 马来+西方+亚洲, 人类历史加起来超过了万年, 人脉关系可以延伸到二十亿人口以上,我们的族群和文化历史优势能让我国位於全救化的至高点和沟通平台, 十九世纪亚洲封建帝制的崩溃导致新兴资本主义体系的形成,人力资源的流动促使两大古老文明中印文化更进一步交汇起来,产生了当代的生机创造了新的人类动力和生产力.

马来本土文化溶合了马耒群屿各族群的文化体, 它是南洋文化的风情特性, 温柔又浪漫,随性又坚忍. 巫术巫师的崇拜到伊斯兰文化的忠诚信仰都在在显示了相溶性的文化特征. 接下来的资本主义全球化使西方思想文化和教育体制影响了这块土地, 同时政体的民主议会制度也建立了起耒以配合自由资本主义经济的发展.


君主立宪议会民主是独立争斗全民的冶国共识. 民主资本主义的发展碰上了亚洲左派思潮的波涛凶涌, 我们处在六十年代民族主义激化的革命思想和改革主义的转型期, 革命的暴力理想冲击着议会民主机制的发展和变革, 反而产生了对民主机制和多元民族政体的怀疑而让族群主义开始台头, 为土著主义找到了藉口.


七十年代的新经济政策便是在这样的理论基础之上而重塑经济蛋糕. 巫统的土著主义和马耒中心思想掌握了国家政经的绝对支配权, 为巫统统治精英和朋党创造了垄断和支配国家发展资源和建设的财富分配, 使民主自由的资本主义变成了土著资本主义, 或更贴切的说法是巫统资本主义,因而 产生了在土著主义的漂白口号下的黑箱作业, 政德的堕落和腐败的行为.国家经济重组和扶贫持弱的社会责任已经经不起争夺工程和股权的诱惑而成为美丽的口号和厨窗粉饰的言词。

我们的政体议会民主制和族群政党政治分配治所主导的思想和权力分配, 形成巫统一党独大的长期局面到国阵一阵独霸的议会结构使在朝制衡失去效能, 在族群意识和利益的操作下,在野政党的分散力量使在野制衡也失去有效的监督作用, 而造成严重的施政偏失, 经济政策受到利益集团的操控, 买权与卖权的泛滥交易行为使国家的建设受到扭曲, 国家生产力的大退步使国力国格在全球的排行榜上节节败退, 国誉深受打击, 国体衰落。


九七金融风暴之后我们的国力一落千丈. 这十年来我们几乎在没有进步的情况下求存, 看看以下几点便可看出端倪:

一, 汇率从一美金兑换2.5令吉滑落至今3.7令吉,外汇存底保留在300亿美金左右,这几年来并没有增加.

二, 股票至今维持在千点上下, 十年了超过不了金融风暴之前的水平

三, 我们年均收入维持在美金四千左右, 十年曾加不大。新加坡的数目是一万八千美金多我们四倍。

四, 外资在国内的投资额无法突破, 而且远远被其他东盟国家所超越了,
工业 发 展无法寻求新的策略和突破.

五, 就业政策和方向没有正碓配合中小型工业的专业人材培训和农基工业的扶持和 推动, 一味地依赖外劳和建筑业是非常危险的.

六, 市场的资金流通缓慢, 金融政策过度偏向不动资产如建筑产业和汔车业也是经济的一个警钟!

七, 农基工业是我们建国的基础, 强国之本. 利用国土生长出来的东西并变成产品是我们的持色和优势, 在全球化的竞争中占有一席之地! 农基工业政策和国土归划要有新思维.

八, 移民政策不能偏向外劳和银发族, 一百年前华印族的租先是劳力移民创造了今 天的成果. 今天教育的普及和水平的提高,我们不应只在依赖劳力移民, 更应探讨引进知识和技术移民以提高生产力, 尤其是农基工业的技术和创业人材, 应大胆 抛弃种族偏见,开放中印的百万技术移民以提升生产力和扩大国内内需, 促进出 口赚取全球外汇.

九, 马新关系进入新思维的时代, 抛开过去的政治包袱面向全球化的局势, 以<两国 一体>的思维摸式订定新的区域策略联盟和发展概念, 以达致共同成长的目标. 新山与新加坡应有共同发展体的自主操作制度和组织以达致发展无国界共生共 荣的目标.

十, 采纳多元公平教育的原则和开放共进的教育发展政策, 让母语教育得到更自主和国家资援的计划性发展, 招募国外中高等学生, 招聘更多的人材, 发展成区域多元教育中心,区域中文教育中心和全球卓越回儒文化中心. 使国家资源分配更公平且付合我国在全球上的发展策略。


以上十点是我们共同面对的指标和困境, 如何要有效摆脱这样的国家危机而把它转变成有利於全民革新的转型机会,. 这里要提出几点建议来探讨我们的改革方向:

一, 以公正党和民主行动党为中心,联合各多元政党和回教党组织策略联盟,创造更大的在野制衡力量.

二, 各别卅属可以采纳不同的策略和战术以符合当地的民情,做一项大胆的政治改革是非常重要和必要的,一州一策略创造执政大机会.

三, 设计一套一般标准和特殊标准来审订代议士候选人,讲求求胜原则和战略, 避免人为的错误判断和个人选择, 宁缺勿滥.

四,全面推动恢复地方民主选举运动。扎根民主杜绝专权贪腐。

五, 设立资讯交换和协调中心,统一言论机制, 面向国阵的竞争.

六, 归划举办长年月谈会, 建立与民众交流的管导机制, 一月一课题找回民心民意, 训练干事人材培养干部能力.

七, 制作多媒体的影片进行群众的教育和引导, 以资讯传达意念和目标, 突破现有媒体的局限.

八, 建立更良好的管导与华团人接触以便有效传达讯息和承诺,为未来的国家政策改革寻求更大的共识。

九, 以良知知识份子和社会运动份子相结合推动马耒西亚公民改革运动, 联合城市中产阶级及中小企业本土农民求改求变的希望, 创造大马新远景.

十, 与大学生举行对话和交流,举办干训营培养人材, 关怀社会和 国家, 面对全球的挑战!

十一, 召揽广告人材为联盟设计形象和口号 以作为新的出发. 标志: 月亮十五星 , 月亮代表廉洁与光明, 五星代表五族共和, 多元文化的表徵

十二,创造主题团歌:新 路 JALAN BARU

十三, 联盟命名为: 民主团结阵线(民团) , BARISAN DEMOKRASI BERSATU. ( BDB)
目标: 我们都是一家人, 2028年全民皆土著

十四,以华团人组织“民主团结委员会”,成立
行政总部推行上述计划,招揽义工大队协助工作。

十五,设立‘民主基金会’,筹募基金推动是项活
动。


全球化在五百年前我们就开始, 有规模的是始於马六甲时代.今天通讯和资讯的发展使全球化变得更迅速和有效. 感觉更深刻, 因此我们要更加努力去建立良好的体制和民主团结的团队耒应付世界的挑战, 要以更专业的精神去面对全球竞争的考验. 今天是朝野共治的时代, 对异议者采纳包容的态度, 让议决说话,让制度说话, 让数字说话, 让人动脑!


四十年前我国的民主化进程受到了逆转, 在野的政治阵营一方面受到思想意识形态的冲击, 另一方面政治手段也深受考验而走上政治上的自我留放和解体, 本土在野精英和核心力量无法统一阵线,而不小心让"土著主义" 台头并合理化地主导了国家政治理念和政策, 我们付出了很大的社会代价, 六七十年代出生的阶层付出的牺牲最大。


然而今天我们需要更谨慎思考以下的几个观点和方向:

一, 要革新不是革命
二, 要竞争不是斗争
三, 要分权不是夺权
四, 要取代不是推翻
五, 要民权不是专权
六, 要减除不是废除

这样的治国理念更能付合我们的国情, 使我们的社会变迁和民主化进程更顺畅可行.

2007年国家步入独立五十岁大关, 从千年历史的角度而言那只是一个起步, 然而它却是一个很好的反省和转变的天机.今天提出推动组织[民主团结阵线] (民团) BARISAN DEMOKRASI BERSATU (BDB) 算是送给国家一个最美好的礼物, 也同时为我国马耒民族乃至全民的民主化进程做出最大的贡献! 希望华团人能够发动起来共襄盛举, 创造新的历史。






新 路


我们同是南方人,浪迹天崖,落根扎土
大家手牵手, 生活过得好简朴

我们都是一家人, 容洽相处,奋斗坚苦
大家心连心, 生活过得好快乐

我们都是幸福人, 团结意志, 出路远徒
大家一起走, 越过坚难往前方
岁岁月月, 幸福心会,日夜安康
世世代代, 一路走耒,永远无羔
运望故乡, 我愿回到你的身傍,一同寻新路

社会变迁多媒体-2028 国家新远景



以今日今时的多媒体功能, 我们的宣教工作可以充份应用它来达到视听想的公民政治教育目标. 这个宣教多媒体磁碟必须是从历史出发, 感性诉求,理性说词, 罗辑分析, 数据说话, 扣人心弦.它可包含以下内容:

一,历史

南来的历史, 南来的精神, 南来的冒险精神, 南来的刻苦奋斗精神, 南耒的拓荒创业精神, 南来的落叶扎根精神.
认同了这块土地, 奉献了生命给这块土地, 开垦勤俭, 创业莘劳, 建业设庙兴学建校, 为国家的独立牺牲生命, 抗战卫国.


二,政治

独立后政治经济教育的发展是在宪法,议会民主制和三权分立的行政架构下得到多数人民的支持. 七十年代初的政争出现逆转,多元意识的政治分歧使种族政治进一步深化,土著主义台头, 新经济政策的计划和一元化的同化政策推行, 使我们的政经和母语多元教育的发展在民族主义的口号和混淆思想的冲击和困境中成长.


三,民主

我们的社会变迁和民主自由资本主义的全球化发展是相付应的. 我们的天然资源和多元教育基础的人力资源使我们在八十年起的廿十年内占到了工业全球化的优势.然而我们在政治上的民主制度却没有相对得到发展, 监督机制没有相对提升, 三权分立的政治管理制度没有进一步受到维茯而造成以下几个敞端:

一,民主政治思想没有进一步提升,民主涵养不够,无法有效建立朝野共治的理念
和机制。
一, 在土著特权主义和拐杖文化的横行下演变成人祸
二, 地方民主建设不够,造成城市和地方管理效率不够及浪费很多资源.
三, 买权与卖权的文化横行导致贪腐行为大行其道, 行政效率和社会公正受到极大
的侵蚀
四, 由於环保意识不强及利益集团的背后影响导致随意让路给发展, 破坏了环境

.
四,教育文化

国民教育的机制和素质大倒退, 学术程度不断下降, 国中纪律问题严重, 学生逃
学 平均二十百份点以上, 令人堪虑.
多元教育和文化的发展没有充份受到国家计划性的推行和照顾, 因此华淡小的增
建和迁建都没有充份受到政府的关注和计划性发展而导致危楼处处,
我们的多元文化有自由和遵重, 但是缺乏更加积极的发展和推动. 回儒文化没
有在意识形态和高偕思想进行持续的交流, 宗教的保守信阻隔婚姻交流值得探
讨.

教育政策的敝端例子如下:
一, 教育拨款三万变三干的事件发生
二, 第九大马计划的教育拨款华小只得到三巴仙的支助非常不公平
三, 国内大学在国际上的排名节节败退显示我们的学术水平不断下滑.
四, 华小校长的滥权和侵害公款事件
五, 严重逃学和学校纪律问题将会是社会治安的导因之一.


五,经济

新经济政策NEP推行了三十多年, 重组社会有馀, 扫除贫穷不足. 更因为土著主义做大, 拐杖文化横行, 使我们原有的良好社会价值观受到很大的创伤, 坐享其成的思想胜行, 等找LUBANG 的投机行为处处有, 阿斗可以摇身一变成富豪.
我们的工业政策没有新意, 计划很大, 划饼很美, 但是务实不够, 玩完产业留下了人民心中的痛.
应对外资的减退和撤走, 我们多了一份无奈和股权的争吵, 少了积极政策出台, 似乎有江朗才尽的困境.



自由资本主义化的工业发展和廿世纪末的金融风爆发生同时爆露了我国的几
个弱点如下:

一, 政治因素的影响大过经济指标的股票市场严重产生泡沫化的经济后果
二, 工业化政策偏向大型的外资代工工业, 而忽略了技术转移和扎根, 本土化中
小型工业的辅助措施不够
三, 土著主义下金隔体制和机构亏损年年, 国家承担了多少个亿又多少个亿的
财力在扶持没有生产力的经济体.
四,百万 庞大的政府公务员生产力是世界先进国的一半. 每名公务员只服务
三十名公民.
五,偏向建筑硬体建设的经济政策造成很多大白象的计划,人民损失惨重.




民生人祸


马来西亚是少天灾的国家, 长期以来我们就是缺少一份危机意识, 对环境的警觉性不够!
我们也缺乏这方面的训练.今天的经济不振而渊生了许多社会问题, 人祸是我们的灾难:

一, 社会治安败坏, 攫夺案, 自杀和他杀案, 抢劫案, 强奸案, 骗财,大耳隆案等问题一 萝萝.
二, 贪污腐败, 交通违规和意外频频发生, 人命财产损失参重.
三, 贪官污吏的事件, 企业违规管理没有撤底解决.
四, 地方政府的管理不当和低效能使国家浪费很多资源. 地方和城市建设问题没完没了.



新大马新远景共赴2028年


2007年是马来西亚独立五十周年, 也是建立新平台的一个开始, 面对亚洲中印大国掘起的优势和挑战, 去开拓新的机遇, 我们政府要有新的思维和新政策出台, 要有全球的新布局思考, 充份利用我们全球化的历史因素和关系去创造更大的格局来决定未来的决局.
我们要有"激进民主"(Radical Democracy)的理念和政治上的"等同逻辑"(Logic of Equivalence)思考去草拟新计划, 推出新的措施和政策 共同来实现全民的理想. 新计划可概括如下:

一, 拟订新的"全民经济政策"取代“新经济政策”, 公正和民主开放面对全民不分 种族, 全球不分国家.
二, 继续推出扶贫持弱的政策, 设立更多的副利基金, 教育基金, 失业基金, 文化基金, 扶贫基金, 中小型止业基金, 创业和研究基金, 海外投资基金等等来储蓄国力民资,
三, 拟订新政策和基金鼓励年青大学生创业和建立全球纲络的市场, 赚取外汇.
四, 重新规划国土, 开放和鼓励青年走进农基工业, 培养百万技术农民.
五, 充份推出新移民和人材回归计划, 不分国藉吸收专业和技术人材. 促进生产力和内需消费, 活络经济.
六, 公平对侍各民族的母语教育政策, 提昌回儒的对话和交流, 促进思维的充份交隔.
七, 推行朝野共冶的时代, 政策共拟和监督机制, 促进地方选举民主化.
八, 提高警察的专业训练和副利, 改善警队的办案效率, 成立旅游警队随时协助旅客, 提高社会治安的品质.
九, 提供学后的技术专业训练给青少年, 提供在职训练的基金给技术专业人材以提高生产力. 减少失业率.
十, 提供NGO非政府组织申请有关特订的基金以推动各项公民教育和文化活动, 提高人民的思想和文化素质.
十一, 在新山提出区城合作的概念, 推行"两国一体"的政策, 下放权力到柔佛州政府制定与新加坡合作的相关政策,推动区城合作和发展, 易於解决彼此面对的民生问题. 达致双赢双荣的目标。


作者: 叶夏贵
3-12-2006